СтудентамСамостійні роботи  з української мови 

за професійним спрямуванням

1. Діалектна лексика

2.Мовленнєвий етикет. Типи і форми усного спілкування.

3. Загальні вимоги до оформлення документів

4. Мова і професія

5. Джерела української фразеології

6. Складні випадки слововживання

7. Документ - основний вид ділового мовлення

8. Синтаксичні засоби в українській мові за професійним спрямуванням

9. Кориспонденція за характером інформації (лист, телеграма, факс)

10. Довідково-інформаційні документи (довідка, план, рецензія)

 

 Завдання для самоперевірки

 

Самостійні роботи з культурології

1. Трипільська культура

2. Культура Стародавньої Греції

3. Середньовічна культура Західної Європи

4. Культура епохи Відродження 

5. Культура епохи Просвітництва

6. Прийняття християнства у Київській Русі

7. Ідея ренесансу в Україні

8. Доба національно-культурного відродження XIXст.

9.Основні галузі господарства населення у XXст.

10. Народний одяг, їжа та харчування

Немає коментарів:

Дописати коментар